ร้านค้าอุปกรณ์กีฬา

ซุปเปอร์ สปอร์ต (เซ็นทรัลเฟสติวัล )

 

 

ชั้น 2 เซ็นทรัลเฟสติวัล

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง (เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่)

ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000

ติดต่อ 053-288-830

เปิดทุกวัน 11:00-21:00

https://www.supersports.co.th/?from=header

place26598_IMG_20210627_1658281