ร้านค้าอุปกรณ์กีฬา

นครพิงค์เซ็นเตอร์

 

 

ถนนราชวงค์ ตำบลช้างม่อย อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300

ติดต่อ  053-251-684 , 081-922-8659

 เปิดทุกวัน 08:00-18:00

 

ที่มา

https://xn--th-th1067248—-eh9ba7cwesmqbt0h9ee5myi4ci77a.contact.page/#gsc.tab=0