ร้านค้าอุปกรณ์กีฬา

เชียงใหม่สปอร์ตเวิลด์

 

 

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300

 ติดต่อ 081-530-1019

 จันทร์-เสาร์ 09:00 – 18:00