สนามฟุตบอล

Maejo Arena

 

 

ราคา 

ชั่วโมงละ 600 บาท

เวลาทำการ: เปิดทุกวัน 08.00 – 24.00 น .

พิเศษ
08.00 – 15.00 ชั่วโมงละ 300บ.

Arena café (คลับเฮ้าร้านอาหาร
เปิดทุกวัน 17.00น – 24.00น)

ที่มา

https://www.facebook.com/MaejoArena

ที่อยู่ บ้านเกษตรใหม่, หนองหาร, หมู่ที่ 10 50290, ประเทศไทย

โทร 081 531 3031

ติดต่อ Maejo Arena บน Messenger

สนามกีฬา ศูนย์กีฬา และสถานที่จัดแข่งกีฬา