• สนามฟุตบอล

    All Star Arena – สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

      ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านปฏิบัติตามมาตราการดังนี้ 🧡   เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid19 ในปัจจุบัน All Star Arena – สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบตามมาตราการของรัฐทางสนามจึงขอความร่วมมือคุณลูกค้าดังต่อไปนี้